S.R. Button

srbutton_pages_7

S.R. Button mener at lederens kommunikasjonsstil er avgjørende for økt produktivitet. Vårt analyseverktøy gir oss mulighet til å måle lederens kommunikasjonstil og effektivitetsnivå. Basert på disse funnene skreddersyr vi kurs og treningsprogram.