Analyseverktøy

Det er mange måte å analysere et problem på. Vi tilbyr systematisk observasjon, det vil si et verktøy der vi ser etter helt spesifikke kommunikasjonsferdigheter mens lederen utøver jobben sin.

srbutton_pages_5

Det er mange måte å analysere et problem på. Vi tilbyr systematisk observasjon, det vil si et verktøy der vi ser etter helt spesifikke kommunikasjonsferdigheter mens lederen utøver jobben sin. På denne måten kan vi gjøre en realistisk og objektiv vurdering av lederens kommunikasjonsstil. Dette er kanskje den mest pålitelig måte å måle atferd på, sammenlignet med en standardisert test. Standiserte tester gir mer en pekepinn og er ok for store grupper, men sier lite om enkelt individet. Vi jobber kun med små grupper slik at vi kan gi topp kvalitet for å få maksimalt utbytte på kortest mulig tid.

For at du skal bli en ekspert i kommunikasjon har vi et 3 stegs program som er en rask og enkel prosess for å heve din kompetanse som leder.

Steg 1. Kartlegging av din kommunikasjonsstil gjennom vårt analyseverktøy.

Steg 2. Basert på våre funn skreddersyr vi et individuelt treningsprogram.

Steg 3. Individuell oppfølging slik at dine nye ferdigheter bli integrert og automatisert.