Effektiv kommunikasjon

God samhandling mellom mennesker er helt avgjørende for å få gode resultater, og dette handler i all hovedsak om god og effektiv kommunikasjon

srbutton_pages_31

Når ledelsen lærer effektiv kommunikasjon vil dere spare tid, forebygge konflikter, øke trivselen og øke produktiviteten. Derfor sier vi; tør dere å la vær? God samhandling mellom mennesker er helt avgjørende for å få gode resultater, og dette handler i all hovedsak om god og effektiv kommunikasjon. Vår kommunikasjonstrening bygger på systematisk observasjon (vårt unik analyseverktøy for effektiv kommunikasjon) slik at vi kan avdekke hvert enkelt individs sterke og svake sider. Etter avsluttet trening følger vi opp over tid for å sikre at de nye kommunikasjons ferdighetene blir integrert og en naturlig del av lederens kommunikasjons-stil.