Effektiv kommunikasjon for lavere sykefravær

Vi tilbyr praktisk tilrettelegging for raskere tilbakeføring av sykemeldte, og skreddersyr stressmestringskurs for din bedrift.

srbutton_pages_22

Så mye som 40% av arbeidstakere er nå sykemeldte pga «diffuse sympotomer» som tretthet og slapphet. Årsakene til dette kan være mange, men vi har valgt å foksuere på individets egen mestring, uansett situasjon. Tilrettelegging av arbeidsplassen er viktig, men vi mener den også bør omhandle det å gi arbeidstakeren verktøy til å mestre en hektisk hverdag for unngå å komme i samme situasjon igjen.  Statistikk viser også at jo lenger arbeidstakeren er sykemeldt, desto større er sjansen for at vedkommende ikke kommer seg tilbake i jobb.  En tidlig intervensjon med mestringsteknikker vil kunne hjelpe både individet, bedriften og på sikt også samfnnet.

Stress er en sterk medvirkende årsak til sykefravær og vi tilbyr også et eget seminar for stressmestring på arbeidsplassen der vi går inn i gruppen, og ser på de spesifikke behovene til bedriften. Uavhengig om årsaken til stress som for lite tid, omorganiseringer eller for få medarbeider, er det måten de ansatte og ledelsen takler dette på, som avgjør om stress får en negativ virkning for trivsel og produktivitet.    Når hvert enkelt individ mestrer stress bedre, vil dette bidra til å skape trivsel og forbedre arbeidsmiljøet. Flere studier har konkludert med at et godt psykososialt miljø vil forbedre både produktivitet og effektiviten, og få ned sykefraværet.

Ta kontakt for mer informasjon og et hyggelig møte, så vi kan tilpasse et opplegg for deres bedrift.