srbutton_pages_23c

 

Effektiv kommunikasjon er helt vesentlig for å være en dyktig leder. Gode ledere er flinke til å delegere, motivere og inspirere gjennom ord og handling. Det er en ting å være tydelig, men det noe helt annet å være en ekspert i kommunikasjon; å kunne gjøre seg forstått på flere måter, samt å forstå andres kommunikasjon, inkludert den non-verbale. Avkastningen ved å mestre effektiv kommunikasjon er ikke bare å ivareta trivsel og høy produktivitet, men også å komme i mål med nye budsjetter. Jo bedre enkeltindividet fungerer, desto stekere blir gruppen som helthet.

For at du skal bli en ekspert i kommunikasjon har vi et 3 stegs program som er en rask og enkel prosess for å heve din kompetanse som leder.

Steg 1. Kartlegging av din kommunikasjonsstil gjennom vårt analyseverktøy.

Steg 2. Basert på våre funn skreddersyr vi et individuelt treningsprogram.

Steg 3. Individuell oppfølging slik at dine nye ferdigheter bli integrert og automatisert.